Opłaty

 

Do
15.08.2017
Od
16.08.2017
Rejestracja
na miejscu
Uczestnicy 400 zł/os. 440 zł/os. 470 zł/os.
Członkowie PSLWMZ 320 zł/os. 360 zł/os. 390 zł/os.
Doktoranci
250 zł/os.
Studenci
120 zł/os.
Uroczysta kolacja (14.10.2017, godz. 20.00)
130 zł/os.

Opłata konferencyjna pokrywa koszty uczestnictwa w sesjach, materiały konferencyjne, przerwy na kawę i obiad.

Opłata nie pokrywa kosztów związanych z uczestnictwem na kursie EVSSAR, który odbędzie się w dniach 9–13.10.2017.
Szczegóły z wiązane z uczestnictwem na kursie EVSSAR na stronie: www.evssar.org

Wpłat można dokonywać na konto:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
pl. Grunwaldzki 49, 50-366 Wrocław,
PKO BP SA Wrocław 62 1020 5242 0000 2102 0029 2045

W tytule przelewu proszę podać: nazwisko i imię uczestnika, tytuł konferencji oraz numer subkonta: D120/0015/17

Proszę zachować potwierdzenie dowodu wpłaty w celu okazania go przy rejestracji.