Organizatorzy

Katedra Rozrodu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu
Towarzystwo Biologii Rozrodu
Komitet Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu PAN
Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt
Wrocławskie Centrum Akademickie

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
prof. dr hab. Wojciech Niżański – Kierownik Katedry Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich

prof. dr hab. Jan Twardoń
dr hab. Michał Dzięcioł, prof. UPWr
dr hab. Małgorzata Ochota
dr hab. Agnieszka Partyka
dr Wiesław Bielas
dr Grzegorz J. Dejneka
dr Krzysztof Janeczko
dr Sylwia Prochowska
mgr Edyta Kowalska
mgr Barbara Smalec
mgr inż. Karolina Jaszewska
lek. wet. Agnieszka Bartoszewicz
lek. wet. Barbara Pieczewska
lek. wet. Katarzyna Wojtysiak
lek. wet. Martyna Woszczyło
lek. wet. Natalia Krasowska
lek wet. Bartłomiej M. Jaśkowski
lek. wet. Zuzanna Ligocka
lek. wet. Anna Górka
lek wet. Maria Eberhardt
sam. ref. Małgorzata Wiewióra