Organizatorzy

Katedra Rozrodu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu
Towarzystwo Biologii Rozrodu
Komitet Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu PAN
Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
prof. dr hab. Wojciech Niżański – Kierownik Katedry Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich

prof. dr hab. Jan Twardoń
prof. dr hab. Roland Kozdrowski
dr hab. Michał Dzięcioł
dr Grzegorz J. Dejneka
dr Wiesław Bielas
dr Małgorzata Ochota
dr Agnieszka Partyka
dr Sylwia Prochowska
dr Krzysztof Janeczko
lek. wet. Jacek Mrowiec
mgr Jadwiga Godlejewska-Piątek
mgr Edyta Kowalska
mgr Barbara Smalec
lek wet. Agnieszka Bartoszewicz
lek. wet. Barbara Pieczewska
lek. wet. Olga Rodak
lek. wet. Katarzyna Wojtysiak
lek. wet. Martyna Woszczyło
lek. wet. Natalia Krasowska
lek. wet. Zuzanna Ligocka
lek. wet. Bartłomiej M. Jaśkowski
mgr inż. Marta Bilska
sam. ref. Małgorzata Wiewióra