Organizatorzy

Katedra Rozrodu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu
Towarzystwo Biologii Rozrodu
Komitet Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu PAN
Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt

Komitet Organizacyjny

prof. dr hab. Wojciech Niżański – Kierownik Katedry Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich
prof. dr hab. Jan Twardoń
dr hab. Roland Kozdrowski, prof. nadzw.
dr hab. Michał Dzięcioł
dr Grzegorz J. Dejneka
dr Wiesław Bielas
dr Małgorzata Ochota
dr Agnieszka Partyka
dr Sylwia Prochowska
dr Krzysztof Janeczko
lek. wet. Jacek Mrowiec
mgr Jadwiga Godlejewska-Piątek
mgr Edyta Kowalska
mgr Barbara Smalec
lek wet. Agnieszka Bartoszewicz
lek. wet. Barbara Pieczewska
lek. wet. Olga Rodak
lek. wet. Monika Sikora
lek. wet. Katarzyna Wojtysiak
lek. wet. Martyna Woszczyło
sam. ref. Małgorzata Wiewióra