Rejestracja

Rejestracji można dokonać:

  1. On-line – poniżej.
  2. Wysyłając formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej. Formularz należy pobrać, wydrukować, wypełnić drukowanymi literami i przesłać faksem, pocztą lub drogą elektroniczną (nr faksu i adresy na formularzu). Formularz PDF.


UWAGA!
Warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsza rejestracja i uiszczenie opłaty rejestracyjnej przelewem bankowym.

Uczestnicy sympozjum dokonują rezerwacji miejsc hotelowych we własnym zakresie!

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 30.09.2018 r. – po tym terminie organizatorzy nie zapewniają materiałów konferencyjnych.