Rejestracja

Rejestracji można dokonać:

  1. On-line – poniżej.
  2. Wysyłając formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej. Formularz należy pobrać, wydrukować, wypełnić drukowanymi literami i przesłać faksem, pocztą lub drogą elektroniczną (adresy i numer faksu podane w formularzu). Formularz PDF.


UWAGA!
Warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsza rejestracja i uiszczenie opłaty rejestracyjnej przelewem bankowym.

Uczestnicy sympozjum dokonują rezerwacji miejsc hotelowych we własnym zakresie!

UWAGA!
W odniesieniu do Państwa licznych próśb i zapytań, przyjmowanie zgłoszeń na Kongres zostało przedłużone do dnia 10.10.2019r. W przypadku późnych wpłat szczególnie prosimy o posiadanie podczas rejestracji potwierdzenia przelewu – Państwa płatność może nie być jeszcze zaksięgowana.

Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Kongresu.