WARSZTATY PRZEDKONGRESOWE

piątek, 12.10.2018


W dniu warsztatów rejestracja i odbiór materiałów warsztatowych w godzinach 8:30–9:00.

 

Zorganizowane zostaną dwie ścieżki:

 

Ścieżka I – Ultrasonografia układu rozrodczego i sztuczna inseminacja suk

Prowadzący: sztuczna inseminacja – prof. dr hab. Wojciech Niżański, dr Sylwia Prochowska, lek. wet. Barbara Pieczewska, lek. wet. Zuzanna Ligocka, obrazowanie – dr Joanna Pasikowska, lek. wet. Natalia Krasowska, lek. wet. Olga Rodak
Koszt: 900 zł/os.

Program ścieżki I

Ścieżka II – Ultrasonograficzna diagnostyka prenatalna i monitoring ciąży – dla zaawansowanych

Prowadzący: Adam Gierulski, Konrad Kalisz oraz pracownicy i doktoranci Katedry Rozrodu we Wrocławiu
Koszt: 1300 zł/os.

Program ścieżki II

Rejestracja

Rejestracji można dokonać:

  1. On-line – poniżej.
  2. Wysyłając formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej. Formularz należy pobrać, wydrukować, wypełnić drukowanymi literami i przesłać faksem, pocztą lub drogą elektroniczną (nr faksu i adresy na formularzu). Formularz PDF.


UWAGA!
Liczba miejsc ograniczona! (ścieżka I: 15 osób, ścieżka II: 10 osób). Decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsza rejestracja i uiszczenie opłaty rejestracyjnej przelewem bankowym.

Opłata pokrywa koszty uczestnictwa w warsztatach, materiały konferencyjne, przerwy na kawę i obiad.

Uczestnicy sympozjum dokonują rezerwacji miejsc hotelowych we własnym zakresie!

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 30.09.2018 r. lub po wyczerpaniu limitu miejsc.

Ścieżka I i ścieżka II odbywają się w tym samym czasie! Nie ma możliwości zapisania się na obie ścieżki!

W razie pytań lub wątpliwości, prosimy kontaktować się z mgr Jadwigą Godlejewską-Piątek (tel. + 48 71 320 10 52,
e-mail: rejestracja@rozrodwroclaw.pl) lub prof. dr hab. Wojciechem Niżańskim (tel. + 48 71 32 05 315, fax. + 48 71 32 01 006,
e-mail: wojciech.nizanski@upwr.edu.pl)

Program

Warsztaty (ŚCIEŻKA I)
„Ultrasonografia jamy brzusznej ze szczególnym uwzględnieniem narządu rodnego oraz sztuczna inseminacja małych zwierząt”


12.10.2018 piątek
Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich
Pl. Grunwaldzki 49
Moderacja i prowadzenie:
Sztuczna inseminacja:
prof. dr hab. Wojciech Niżański, dr Sylwia Prochowska, lek. wet. Barbara Pieczewska, lek. wet. Zuzanna Ligocka
Obrazowanie: dr Joanna Pasikowska, lek. wet. Natalia Krasowska, lek. wet. Olga Rodak
Grupa uczestników: 15 osób
8.30–9.00 Rejestracja
Część I – ULTRASONOGRAFIA
9.00–9.30 Aspekty techniczne badania ultrasonograficznego. Plan badania jamy brzusznej. Prezentacja
9.30–9.50 Badanie ultrasonograficzne narządu płciowego męskiego. Prezentacja
9.50–10.35 Badanie ultrasonograficzne narządu płciowego żeńskiego. Prezentacja
10.35–11.05 Badanie ultrasonograficzne suki ciężarnej. Prezentacja
11.05–11.20 Przerwa na kawę
11.20–12.20 Badanie ultrasonograficzne narządu płciowego. Ćwiczenia praktyczne
12.20–13.00 Przypadki kliniczne. Ćwiczenia praktyczne
13.00–14.00 Obiad
Część II – SZTUCZNA INSEMINACJA
14.00–15.00 Pobieranie i ocena nasienia psa (metoda tradycyjna i CASA). Prezentacja. Ćwiczenia praktyczne
15.00–15.35 Cytologia pochwy. Prezentacja. Ćwiczenia praktyczne
15.35–16.00 Inseminacja dopochwowa, domaciczna metodą waginoskopową. Prezentacja
16.00–16.15 Przerwa na kawę
16.15–18.00 Ćwiczenia praktyczne – pipeta, metoda waginoskopowa
18.00 Zakończenie i wręczenie certyfikatów

Warsztaty (ŚCIEŻKA II)
„Ultrasonograficzne monitorowanie owulacji, diagnostyka prenatalna i monitoring ciąży – dla zaawansowanych”


12.10.2018 piątek
Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich
Pl. Grunwaldzki 49
Prowadzenie: Adam Gierulski, Konrad Kalisz
oraz pracownicy i doktoranci Katedry Rozrodu we Wrocławiu
Grupa uczestników 10 osób
8.30–9.00 Rejestracja
9.00–10.00 Monitorowanie ewolucji pęcherzyków jajnikowych, wyznaczenie owulacji i ocena rozwoju ciałek żółtych
10.00–10.50 Szczegółowa budowa ampuł płodowych pod koniec pierwszego i drugiego trymestru ciąży – ocena prawidłowego rozwoju płodu
10.50–11.00 Przerwa na kawę
11.00–11.45 Trzeci trymestr ciąży – ocena prawidłowego rozwoju płodu
11.45–12.45 Badanie dopplerowskie jako narzędzie w ocenie przebiegu ciąży
12.45–13.30 Obiad
13.30–14.40 Diagnostyka wad rozwojowych w przebiegu ciąży u suk
14.40–15.00 Przerwa na kawę
15.00–17.00 Ćwiczenia praktyczne, przypadki kliniczne
17.00 Zakończenie i wręczenie certyfikatów