Międzynarodowy mistrzowski kurs EVSSAR

EVSSAR course, Reproduction in companion animals Part I, 2019, „Physiology and pathology in females and artificial insemination”

W dniach 7–11.10.2019 Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich UPWr będzie gospodarzem tygodniowego, prestiżowego kursu rozrodu EVSSAR.

Wszystkie informacje odnośnie kursu dostępne są na stronie EVSSAR: http://www.evssar.org/esaus-evssar/

Kurs prowadzony jest w języku angielskim.

Program:
http://www.evssar.org/wp-content/uploads/2019/09/Program-EVSSAR-course-Wroclaw-2019-final.pdf

Wykładowcy: