Program

XIV Kongres „Problemy w rozrodzie małych zwierząt – płodność, ciąża, noworodek”
XIV Congress „Problems in reproduction of small animals – fertility, pregnancy and neonate”
13–14 października 2018
13th–14th October 2018

Aula Jana Pawła II, Centrum Dydaktyczno-Naukowe UP we Wrocławiu, Pl. Grunwaldzki 24a
John Paul II Aula, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Congress Hall, Pl. Grunwaldzki 24A

Wykłady tłumaczone symultanicznie z języka polskiego na angielski i z angielskiego na polski
Sessions translated English <–> Polish

piątek, 12 października 2018

Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich

Warsztaty


Dwie ścieżki:
Ultrasonografia układu rozrodczego i sztuczna inseminacja suk
Ultrasonograficzna diagnostyka prenatalna i monitoring ciąży – dla zaawansowanych

sobota, 13 października 2018
Minisympozjum: Starzenie się a rozród – czy temat passé czy coraz bardziej aktualny?
(Minisymposium: Aging in reproduction – is this topic really passé or recently more actual?)

7.30-9.00 Rejestracja
9.00-9.30 Otwarcie Kongresu
Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – prof. dr hab. Tadeusz Trziszka
Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej – prof. dr hab. Krzysztof Kubiak
Prezes Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej – dr Wojciech Hildebrand
Kierownik Katedry Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich – prof. dr hab. Wojciech Niżański
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt – lek. wet. Jacek Szulc
Sesja I
PŁODNOŚĆ I CHOROBY UKŁADU ROZRODCZEGO U STARSZYCH SAMCÓW
(REPRODUCTION AND GENITAL DISEASES IN AGED MALES)
9.30-10.15 Nowotwory układu rozrodczego samców – markery, prognoza, monitorowanie i leczenie onkologiczne (Genital tumors
in males-new markers, prognosis, monitoring and oncological treatment)
Sandra Goericke-Pesch (Hanower)
10.15-11.00 Wiek a rozród u samców – dylemat „czy jeszcze może mieć dzieci, ale czy naprawdę powinien”? (Age and reproduction
in males – dilemma: „can he still has a child? but really should he has a child?”)
Wojciech Niżański (Wrocław)
11.00-11.45 Przerwa na kawę
Sesja plakatowa w przerwach
Kącik Eksperta w przerwach
Sesja II
WIEK A CHOROBY PROSTATY (AGE AND PROSTATE DISEASES)
11.45-12.30 Leczenie chorób prostaty – podejście chirurga (Treatment of prostate diseases – surgical approach)
Zdzisław Kiełbowicz, Przemysław Prządka (Wrocław)
12.30-13.15 Leczenie chorób prostaty – podejście zachowawcze /jak optymalnie stosować leki/ (Treatment of prostate diseases
– non-surgical approach)
Sandra Goericke-Pesch (Hanower)
13.15-14.30 Obiad
Sesja plakatowa w przerwach
Kącik Eksperta w przerwach
Sesja III
CHOROBY UKŁADU ROZRODCZEGO STARSZYCH SAMIC (DISEASES OF AGED FEMALES)
14.30-15.15 Metropatie i choroby jajników starszych suk i kotek – podejście kliniczne i prowadzenie (Metropathies and ovarian diseases
in aged bitches and queens)
Andrea Münnich (Berlin-Schonow)
15.15-16.00 Mastopatie starszych suk i kotek kastrowanych i niekastrowanych (Mastopathies in aged bitches and queens-intact
and gonadectomized)
Sabine Schäfer-Somi (Wiedeń)
20.00 Uroczysta kolacja. Restauracja "Inspiracja" – Plac Sony 16, Wrocław

niedziela, 14 października 2018

Aula Jana Pawła II, Centrum Dydaktyczno-Naukowe UP we Wrocławiu, Pl. Grunwaldzki 24a
Sesja IV
TECHNIKI WSPOMAGANEGO ROZRODU – JAK TO PROWADZIĆ U PSÓW I KOTÓW (ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES)
9.00-9.45 Jak prowadzić bank nasienia (How to manage with dog semen bank)
Sabine Schäfer-Somi (Wiedeń)
9.45-10.30 Mrożone czy schłodzone-co jest lepsze i kiedy jest lepsze (Frozen or chilled – which is better and when it is better)
Alain Fontbonne (Alfort)
10.30-11.15 Jak inseminować, żeby uzyskać dobre wyniki (How to inseminate for best results)
Alain Fontbonne (Alfort)
11.15-11.35 Przerwa na kawę
Kącik Eksperta w przerwach
Sesja V
DIAGNOSTYKA PRENATALNA I NOWE KIERUNKI DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ W ROZRODZIE
(PRENATAL US AND NEW DIRECTIONS OF LABORATORY DIAGNOSTICS IN REPRODUCTION)
11.35-12.20 Praktyczne wykorzystanie ultrasonografii w prowadzeniu ciąży u suki i kotki (Practical use of US in pregnancy monitoring
in bitches and queens)
Piotr Socha (Olsztyn)
12.20-13.05 Patologie ciąży w obrazowaniu USG – wybrane przypadki (Pathologies of pregnancy in US imagining – selected case reports)
Adam Gierulski (Łódź)
13.05-13.50 Hormony i nowe markery w diagnostyce chorób układu rozrodczego – obiecujące perspektywy (Hormones and new markers
in diagnosis of reproductive disorders – promising perspectives)
Sandra Goericke-Pesch (Hanower)
13.50 Zakończenie Kongresu
Obiad