Program

XIV Kongres "Problemy w rozrodzie małych zwierząt – płodność, ciąża, noworodek
13–14 października 2018

Aula Jana Pawła II, Centrum Dydaktyczno-Naukowe UP we Wrocławiu, Pl. Grunwaldzki 24a

Wykłady tłumaczone symultanicznie z języka polskiego na angielski i z angielskiego na polski
Sesja plakatowa w przerwach


sobota, 13 października 2018

9.00-9.30 Otwarcie Kongresu
Minisympozjum: Starzenie się a rozród – czy temat passé czy coraz bardziej aktualny?
(Minisymposium: Aging in reproduction – is this topic really passé or recently more actual?)
Sesja I
CHOROBY UKŁADU ROZRODCZEGO STARSZYCH SAMIC (DISEASES OF AGED FEMALES)
9.30-10.15 Metropatie i choroby jajników starszych suk i kotek – podejście kliniczne i prowadzenie (Metropathies and ovarian diseases
in aged bitches and queens)
Andrea Münnich (Berlin-Schonow)
10.15-11.30 Mastopatie starszych suk i kotek kastrowanych i niekastrowanych (Mastopathies in aged bitches and queens-intact
and gonadectomized)
Sabine Schäfer-Somi (Wiedeń)
11.30-12.00 Przerwa na kawę – sesja plakatowa
Sesja II
ROZRÓD I CHOROBY UKŁADU ROZRODCZEGO U STARSZYCH SAMCÓW (REPRODUCTION AND GENITAL DISEASES IN AGED MALES)
12.00-12.45 Wiek a rozród u samców – dylemat „czy jeszcze może mieć dzieci, ale czy naprawdę powinien?" (Age and reproduction
in males – dilemma: „can he still has a child? but really should he has a child?")
Wojciech Niżański (Wrocław)
12.45-13.30 Nowotwory układu rozrodczego samców – markery, prognoza, monitorowanie i leczenie onkologiczne (Genital tumors in males –
new markers, prognosis, monitoring and oncological treatment)
Sandra Goericke-Pesch (Hanower)
13.30-14.30 Obiad
Sesja III
WIEK A CHOROBY PROSTATY (AGE AND PROSTATE DISEASES)
14.30-15.15 Leczenie chorób prostaty – podejście zachowawcze (jak optymalnie stosować leki) (Treatment of prostate diseases –
non-surgical approach )
Sandra Goericke-Pesch (Hanower)
15.15-16.00 Leczenie chorób prostaty – podejście chirurga (Treatment of prostate diseases - surgical approach)
20.00 Uroczysta kolacja. Restauracja "Inspiracja" – Plac Sony 16, Wrocław

niedziela, 14 października 2018

Aula Jana Pawła II, Centrum Dydaktyczno-Naukowe UP we Wrocławiu, Pl. Grunwaldzki 24a
Sesja IV
TECHNIKI WSPOMAGANEGO ROZRODU-JAK TO PROWADZIĆ U PSÓW I KOTÓW (ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES)
9.00-9.45 Jak prowadzić bank nasienia (How to manage with dog semen bank )
Sabine Schäfer-Somi (Wiedeń)
9.45-10.30 Mrożone czy schłodzone-co jest lepsze i kiedy jest lepsze (Frozen or chilled – which is better and when it is better)
Alain Fontbonne (Alfort)
10.30-11.00 Jak inseminować, żeby uzyskać dobre wyniki (How to inseminate for best results)
Alain Fontbonne (Alfort)
11.00-11.20 Przerwa na kawę – sesja plakatowa
Sesja V
DIAGNOSTYKA PRENATALNA I NOWE KIERUNKI DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ W ROZRODZIE (PRENATAL US AND NEW DIRECTIONS OF LABORATORY DIAGNOSTICS IN REPRODUCTION)
11.20-12.05 Prenatalna diagnostyka USG – monitorowanie prawidłowego rozwoju płodów (Prenatal US diagnosis-monitoring of
fetal development)
Piotr Socha (Olsztyn)
12.05-12.50 Ultrasonograficzna diagnostyka wad rozwojowych płodów (US diagnosis of developmental systemic abnormalities)
Konrad Kalisz, Adam Gierulski (Łódź)
12.50-13.30 Hormony i nowe markery w diagnostyce chorób układu rozrodczego – obiecujące perspektywy (Hormones and new markers
in diagnosis of reproductive disorders – promising perspectives)
Sandra Goericke-Pesch (Hanower)
13.30 Zakończenie Kongresu
Obiad