Program

XIII Kongres "Problemy w rozrodzie małych zwierząt – płodność, ciąża, noworodek
14–15 października 2017

Aula Jana Pawła II, Centrum Dydaktyczno-Naukowe UP we Wrocławiu, Pl. Grunwaldzki 24a

Wykłady tłumaczone symultanicznie z języka polskiego na angielski i z angielskiego na polski
Sesja plakatowa w przerwach


sobota, 14 października 2017

7.30-9.00 Rejestracja
9.00-9.05 Otwarcie Kongresu
Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – prof. dr hab. Tadeusz Trziszka
Prodziekan ds. nauki Wydziału Medycyny Weterynaryjnej – prof. dr hab. Jacek Bania
Prezes Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej – dr Wojciech Hildebrand
Kierownik Katedry Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich – prof. dr hab. Wojciech Niżański
Sesja I
WADY WRODZONE I SPECYFIKA RASOWA PROBLEMÓW W ROZRODZIE (CONGENITAL DISORDERS AND BREED-SPECIFIC REPRODUCTIVE PROBLEMS)
Moderacja:
Wojciech Niżański
9.05-9.45 Genetyka zaburzeń rozwoju płci psów i kotów (Genetics of sexual disorders of dogs and cats)
Marek Świtoński (UR Poznań)
9.45-10.15 Obraz kliniczny wybranych wad wrodzonych (Clinical manifestation of congenital disorders)
Wojciech Niżański (UP Wrocław)
10.15-10.45 Wady rozwojowe i choroby dziedziczne u psów i kotów: aspekty kliniczne, trudności i dylematy (Developmental defects and
hereditary diseases in dogs and cats: clinical aspects, difficulties and dilemmas)
Andrzej Lisowski (Gorzów Wielkopolski/PSLWMZ)
10.45-11.15 Przerwa na kawę – sesja plakatowa
Sesja II
OBRAZOWANIE I ENDOKRYNOLOGIA (IMAGING AND ENDOCRINOLOGY)
Moderacja:
Tadeusz Frymus
11.15-11.55 Interpretacja wyników oznaczenia hormonów – jak poradzić sobie w praktyce z analizą stężenia progesteronu
(Interpretation of hormone analysis – how to manage with results of progesterone concentration)
Xavier Levy (Tuluza CRECS)
11.55-12.35 Ultrasonograficzne monitorowanie owulacji, rozwoju płodów i biometria płodowa (Ultrasound monitoring of ovulation,
fetal development and fetal biometry)
George Mantziaras (Athens/Hellenic Airforce/ECAR Resident Milano)
12.35-13.15 Wykorzystanie Color Dopplera w diagnostyce układu rozrodczego (Color Doppler in reproductive diagnostics)
George Mantziaras (Athens/Hellenic Airforce/ECAR Resident Milano)
13.15-14.00 Obiad
Sesja III
GINEKOLOGIA (GYNAECOLOGY)
Moderacja:
Roma Dąbrowski
14.00-15.00 Diagnostyka i terapia ropomacicza – nowe dane/doświadczenia skndynawskie (Diagnosis and treatment of pyometra –
new data/scandinavian experiences)
Ragnvi Hagman (Uppsala, Sweden)
15.00-15.40 Patologie gruczołu mlekowego (Pathologies of mammary gland)
Carlo Masserdotti (IDEXX Laboratories – Italy)
15.40-16.10 Przerwa na kawę – sesja plakatowa
Sesja IV
CHOROBY PROSTATY (PROSTATE GLAND DISORDERS)
Moderacja:
Stanisław Dzimira
16.10-17.00 Jak diagnozować choroby prostaty (How to diagnose prostate disorders)
Carlo Masserdotti (IDEXX Laboratories – Italy)
17.00-17.40 Leczenie powszechnych schorzeń prostaty u psów: uaktualnienie (Treatment of common prostatic conditions in dogs: an update)
Xavier Levy (Toulouse CRECS)
20.00 Uroczysta kolacja sponsorowana przez Virbac. Restauracja "Inspiracja" – Plac Sony 16, Wrocław

niedziela, 15 października 2017

Aula Jana Pawła II, Centrum Dydaktyczno-Naukowe UP we Wrocławiu, Pl. Grunwaldzki 24a
Sesja V
CIĄŻA, NEONATOLOGIA I PEDIATRIA (PREGNANCY, NEONATOLOGY & PEDIATRICS)
Moderacja:
Adam Okólski, Michal Dzięcioł
8.45-9.15 Fakty i mity o szczepieniach szczeniąt i kociąt (Facts and myths about vaccination of puppies and kittens)
Tadeusz Frymus (SGGW Warszawa)
9.15-9.50 Niepłodność oraz zaburzenia i utrata ciąży u kotek (Infertility, pregnancy failure and pregnancy loss in the queen)
Andrea Muennich (Berlin/ECAR Board)
9.50-10.25 Znieczulenia w cesarskim cięciu i w pediatrii (Anesthesia in C-section and in small animal neonatology)
Xavier Levy (Toulouse CRECS)
10.25-10.40 Przerwa na kawę – sesja plakatowa
10.40-11.10 Przyczyny śmierci szczeniąt i kociąt oraz młodych psów i kotów (Causes of death among puppies and kittens as well
as young dogs and cats
Piotr Jurka (SGGW Warszawa)
11.10-11.45 Podstawy terapii w neonatologii (Basics of therapy of neonate)
Andrea Muennich (Berlin/ECAR Board)
11.45-12.20 Chirurgia pediatryczna – najważniejsze zabiegi u szczeniąt i kociąt (Pediatric surgery in puppies and kittens)
Xavier Levy (Toulouse CRECS)
12.20-12.35 Przerwa na kawę – sesja plakatowa
Sesja VI
ONKOLOGIA I DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA (ONCOLOGY AND LABORATORY DIAGNOSTICS)
Moderacja:
Piotr Jurka
12.35-13.15 Rodzaje nowotworów układu rozrodczego (Tumors of genital organs)
Carlo Masserdotti (IDEXX Laboratories – Italy)
13.15-13.50 Diagnostyka laboratoryjna w nowotworach (Laboratory diagnosis in oncology)
Janina Łukaszewska (Wrocław)
13.50-14.30 Jak optymalnie postępować z nowotworami układu rozrodczego (How to manage with reproductive tumors)
Wojciech Hildebrand (Wrocław, DILWet)
14.30 Zakończenie Kongresu
14.40 Obiad