XVI Kongres

Problemy w Rozrodzie Małych Zwierząt
Płodność, Ciąża, Noworodek

24–25 września 2022 r. Wrocław

Kongres stacjonarny
Centrum Naukowo-Dydaktyczne UP Wrocław, pl. Grunwaldzki 24

 • XVI Kongres "Problemy w rozrodzie małych zwierząt" we Wrocławiu 24-25.09.2022

  Po trzech latach przerwy spowodowanej pandemicznymi ograniczeniami powrócił XVI Kongresu „Problemy w rozrodzie małych zwierząt”, organizowany partnersko przez Katedrę Rozrodu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt oraz Komitet Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu PAN, Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych, Towarzystwo Biologii Rozrodu przy udziale Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

  Program Kongresu był wyrazem pasji i zamiłowania do medycyny weterynaryjnej osób zaangażowanych w organizację przedsięwzięcia. Do wygłoszenia wykładów zostali zaproszeni liczni uznani, europejscy i krajowi specjaliści ze światowej ekstra ligi „International Speakers”: Alain Fontbonne (Alfort, Francja), Sabine Schäfer-Somi (Wiedeń, Austria), Ann van Soom (Gandawa, Belgia), Gaia Cecilia Luvoni (Mediolan, Włochy), Sandra Goericke-Pesch (Hanower, Niemcy), Sebastian Arlt (Berlin, Niemcy), Andrea Münnich (Berlin, Niemcy), Tadeusz Frymus (Warszawa), Wojciech Niżański (Wrocław), Andrzej Połozowski (Wrocław). Nasz Kongres kolejny raz posiadał charakter prawdziwie międzynarodowy, nie tylko dzięki wykładowcom z wielu krajów świata, ale także dzięki uczestnikom zza granicy m.in. z Austrii, Belgii, Bułgarii, Danii, Litwy, Niemiec, Rumunii, Serbii, Szwecji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Włoch.

  Zaproponowana przez Organizatorów tematyka wykładów uwzględniała najbardziej aktualne obszary zainteresowań lekarzy praktyków i naukowców zajmujących się rozrodem zwierząt towarzyszących. Były to m.in. problemy rozrodcze ras brachycefalicznych, wady i zalety różnych form antykoncepcji, wyznaczanie terminu krycia, prowadzenie ciąży i porodu, bankowanie i transport nasienia, antybiotyki a płodność, neonatologia, czynność tarczycy i jej wpływ na płodność, etyka w rozrodzie, regulacja płodności i cyklu jajnikowego oraz wpływ parazytoz, mykoplazm i chlamydii na płodność. Dwie sesje, zatytułowane: „Perspektywy i wyzwania w rozrodzie małych zwierząt” oraz „Rozród wspomagany” zorganizowane były w ramach realizacji projektu NAWA ScienceNet (nr PPI/APM/2019/1/00044/U/00001). Prof. Wojciech Niżański przedstawił założenia i efekty tego trzyletniego grantu, którego celem było m.in. sieciowanie europejskich ośrodków zajmujących się biotechnikami rozrodu zwierząt. Wykładowcami podczas tych sesji byli partnerzy projektu: Alain Fontbonne (Alfort, Francja), Sabine Schäfer-Somi (Wiedeń, Austria), Ann van Soom (Gandawa, Belgia), Gaia Cecilia Luvoni (Mediolan, Włochy).

  Przygotowaliśmy także Sesję plakatową, swoistą platformę wymiany myśli i forum dyskusji pomiędzy praktykami i naukowcami, a trzy najlepsze plakaty zostały wyróżnione bardzo cennymi nagrodami – wszyscy nagodzeni otrzymali wejściówki na przyszłoroczny kongres, a nagrodą za I miejsce był dodatkowo iPad Air firmy Apple. Pierwsze miejsce zajął plakat autorstwa: Gałuszka A., Pawlicki P., Pardyak L., Ramisz G., Kotula-Balak M. Non-canonical estrogen receptor expression in the dog testis. Drugie miejsce przyznano za doniesienie dotyczące przedoperacyjnego wlewu krystaloidów – wpływu na śródoperacyjne parametry matek poddanych cesarskiemu cięciu, żywotność szczeniąt i gazometrię krwi pępowinowej (autorstwa Ochota M., Niżański W., Kiełbowicz Z., Antończyk A.), a trzecie miejsce plakat dotyczący nieprawidłowości chromosomowych i polimorfizmu genu LHCGR u kotów z zaburzeniami rozwoju płci – analiza 17 przypadków (autorstwa Szczerbal I., Stachowiak M., Nowacka-Woszuk J., Nowak T., Sowińska N., Łukomska A., Gogulski M., Badura M., Sklorz-Mencel K., Jagódka D., Niżański W., Dzimira S., Świtoński M.).

  Podczas trwania Kongresu aktywne było stoisko przyjaciół z Ukrainy, którzy prowadzili kwestę na pomoc humanitarną ofiarom wojny. Na darczyńców czekały niebiesko-żółte serca i przepiękne rękodzieła wykonane przez uczniów Szkoły Podstawowej z Żółkwi w Ukrainie. W kongresie uczestniczyło aż 30 lekarzy weterynarii z tego kraju.

  Kongres corocznie cieszy się zainteresowaniem nie tylko lekarzy weterynarii, ale również hodowców psów i kotów, dla których tradycyjnie zorganizowano osobną konferencję hodowlaną – Seminarium „Dzień Hodowcy”. We współpracy z firmą Royal Canine, odbyła się seria wykładów dotycząca racjonalnej opieki nad rozrodem oraz dobrostanu w hodowli, etyce rozmnażania, prowadzeniu ciąży, porodu oraz roli hodowcy w odchowie noworodków. Pytań było tak wiele, że dyskusja przeciągnęła się do późnych godzin popołudniowych.

  Organizacja tak dużego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa bez szerokiego udziału naszych partnerskich firm: Hill’s, Virbac, Royal Canin, Dechra, DRAMIŃSKI, Edra Urban & Partner, EMS Euromed Medical Solution, Grande Finale, Insatex, MEDiVET, SONOlife, VETISS, Vetlab, za co im bardzo serdecznie dziękujemy. Równie gorące podziękowania kierujemy do Magazynu Weterynaryjnego, Weterynarii w Praktyce, Życia Weterynaryjnego oraz portalu weterynarianews.pl za obsługę medialną.

  Wykłady, jak i cała organizacja Kongresu, spotkała się z bardzo pozytywnymi opiniami uczestników krajowych i zagranicznych. We Wrocławiu na Kongresie Rozrodu warto być!


  Zapraszamy do Wrocławia ponownie za rok
  Planujemy już teraz bardzo interesujące tematy
  Wojciech Niżański

 • Organizatorzy

  Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt
  Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  Komitet Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu PAN
  Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych
  Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
  Towarzystwo Biologii Rozrodu

 • Przy wsparciu

  nawa-logo-pl.png

 • Komitet Organizacyjny

  Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
  prof. dr hab. Wojciech Niżański
  Kierownik Katedry Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich, Prezes Elekt PSLWMZ

  lek. wet. Andrzej Lisowski, Prezes PSLWMZ

  lek. wet. Jacek Szulc, Prezes Senior PSLWMZ


  Zarząd PSLWMZ

  lek. wet. Tomasz Pięknik
  dr n. wet. Dorota Pomorska-Handwerker
  dr n. wet. Zbigniew Blimke
  dr n. wet. Jerzy Gawor
  dr n. wet. Tomasz Nowak

  Biuro PSLWMZ
  mgr Katarzyna Winiarczyk-Bąk
  mgr Łukasz Bąk


  Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich
  Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

  prof. dr hab. Jan Twardoń, prof. dr hab. Dariusz Skarżyński, dr hab. Michał Dzięcioł, profesor uczelni, dr hab. Małgorzata Ochota, profesor uczelni, dr hab. Agnieszka Partyka, profesor uczelni, dr Sylwia Prochowska, dr Wiesław Bielas, dr Mariusz Birger, dr Justyna Buczkowska, dr Grzegorz Dejneka, dr Krzysztof Janeczko, dr Bartłomiej Jaśkowski, dr Monika Sikora, lek. wet. Maria Eberhardt, lek. wet. Anna Górka, lek. wet. Zuzanna Ligocka, lek. wet. Adam Opałka, lek. wet. Monika Szpringiel, lek. wet. Martyna Woszczyło, mgr inż. Dominika Grabolus, mgr Barbara Smalec, lek. wet. Aleksandra Szpaczek, lek. wet. Katarzyna Ślusarczyk, Małgorzata Wiewióra, Kenneth Abah, Meriem Baouche, Tetiana Holumbiiovska, Viktoriia Fedorenko


  Komitet Naukowy

  prof. dr hab. Wojciech Niżański
  prof. dr hab. Tomasz Janowski
  prof. dr hab. Tadeusz Frymus
  prof. dr hab. Piotr Jurka
  prof. dr hab. Sławomir Zduńczyk
  dr hab. Roman Dąbrowski prof. nadzw.
  dr hab. Agnieszka Partyka, profesor uczelni
  dr Sylwia Prochowska

 • Patroni medialni

 • Główny Sponsor

  glowny-sponsor.png

 • Partner technologiczny

  sitesbi-vetineo.png

  PLATFORMA SITESBI I APLIKACJA MOBILNA VETINEO