Program

 • XVI Kongres

  Problemy w Rozrodzie Małych Zwierząt
  Płodność, Ciąża, Noworodek

 • Program Kongresu

  Wykłady tłumaczone symultanicznie z języka angielskiego na polski i z języka polskiego na angielski

  Sobota 24.09.2022

  Otwarcie Kongresu

  08.45-09.00

  Prorektor ds. Umiędzynarodowienia Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  prof. dr hab. Anna Chełmońska Soyta
  Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
  dr hab. Stanisław Dzimira, prof. uczelni
  Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
  dr Wojciech Hildebrand
  Prezes Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt
  lek. wet. Andrzej Lisowski
  Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Kierownik Katedry Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich
  prof. dr hab. Wojciech Niżański

  Perspektywy i wyzwania w rozrodzie małych zwierząt (Sesja ScienceNet NAWA)
  Moderacja: T. Janowski, W. Niżański

  09.00 - 09.40
  "Prawdy i mity” w rozrodzie małych zwierząt – Alain Fontbonne (Alfort-Paryż)

  09.40 - 10.20
  Antybiotyki w rozrodzie małych zwierząt: dylematy dotyczące zdrowia, dobrostanu i efektywności – Sabine Schäfer-Somi (Wiedeń)

  10.20 - 10.45
  Przerwa na kawę. Sesja plakatowa w przerwach

  Etyka w rozrodzie psów i kotów
  Moderacja: A. Max, A. Lisowski

  10.45 - 11.25
  Rozważania etyczne na temat rozrodu psów i kotów: czy mamy zapomnieć o niektórych rasach? – Ann van Soom (Gandawa)

  11.25 - 12.05
  Problemy w rozrodzie ras brachycefalicznych – Wojciech Niżański (Wrocław)

  12.05 - 13.05
  Lunch


  Infekcje i choroby pasożytnicze a płodność
  Moderacja: J. Twardoń, M. Dzięcioł

  13.05 - 13.45
  Mykoplazma i chlamydia – niekończąca się dyskusja? – Sabine Schäfer-Somi (Wiedeń)

  13.45 - 14.25
  Kaszel psiarniowy a zaburzenia rozrodu – czy mają ze sobą coś wspólnego? – Tadeusz Frymus (Warszawa)

  14.25 - 15.05
  Pasożyty a rozród – Andrzej Połozowski (Wrocław)

  15.05-15.30
  Przerwa na kawę. Sesja plakatowa w przerwach

  Rozród wspomagany (Sesja ScienceNet NAWA),
  Moderacja: S. Zduńczyk, P. Jurka

  15.30-15.35
  Prezentacja Projektu ScienceNet NAWA – Wojciech Niżański (Wroclaw)

  15.35 - 16.15
  Techniki wspomagania rozrodu: które z nich możemy zaoferować u małych zwierząt – Gaia Cecilia Luvoni (Mediolan)

  16.15 - 16.55
  Pułapki i korzyści bankowania nasienia psów rasowych – Ann Van Soom (Gandawa)

  16.55 - 17.35
  Nasienie psa – markery płodności i zamrażalności – Sabine Schäfer-Somi (Wiedeń)

  20.00 Uroczysta kolacja


  Niedziela 25.09.2022

  Zapłodnienie-Ciąża-Poród
  Moderacja: T. Frymus, R. Dąbrowski

  09.00 - 09.40
  Klucz do racjonalnego planowania rozrodu – dokładne wyznaczanie terminu owulacji, implantacji i porodu – Sandra Goericke-Pesch (Hanower)

  09.40 - 10.20
  Poród – co nam się wydaje, a co wiemy – Sebastian Arlt (Berlin)

  10.20 - 11.00
  Noworodek w stanie krytycznym: wyzwanie diagnostyczne, interpretacyjne i terapeutyczne – Andrea Münnich (Berlin)

  11.00 - 11.25
  Przerwa na kawę. Sesja plakatowa w przerwach

  Płodność-Niepłodność-Antykoncepcja
  Moderacja: W. Niżański, A. Lisowski

  11.25 - 12.05
  Nowoczesne metody regulacji płodności i cyklu jajnikowego – Sandra Goericke-Pesch (Hanower)

  12.05 - 12.45
  Czynność tarczycy a płodność – Sebastian Arlt (Berlin)

  12.45 - 13.25
  Sterylizacja: co robić, a czego unikać – Ann Van Soom (Gandawa)

  13.25 - 14.05
  Efekty uboczne kastracji u psów samców: rola LH oraz wpływ na behawior, problemy ortopedyczne i nowotworzenie – Alain Fontbonne (Alfort-Paryż)

  14.05 Uwagi końcowe, zakończenie Kongresu oraz wręczenie nagród za najlepsze plakaty

  14.10 Obiad

  Program kongresu do pobrania w pdf