Program

 • XVII Kongres

  Problemy w Rozrodzie Małych Zwierząt
  Płodność, Ciąża, Noworodek

 • Program Kongresu

  Wykłady tłumaczone symultanicznie z języka angielskiego na polski i z języka polskiego na angielski

  Sobota 21.10.2023

  Otwarcie Kongresu 08.45 - 9.10

  Prorektor ds. Umiędzynarodowienia Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu: prof. dr hab. Anna Chełmońska Soyta,
  Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej: dr hab. Stanisław Dzimira, prof. uczelni,
  Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych: prof. dr hab. Jan Twardoń,
  Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej: dr Wojciech Hildebrand,
  Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Kierownik Katedry Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt: prof. dr hab. Wojciech Niżański

  Sesja I: Płodność i cykl jajnikowy; Moderacja: T. Janowski, W. Niżański

  09.10 - 09.50
  Żywienie a płodność - Michał Jank (Warszawa)

  09.50 - 10.30
  Niepłodność u samców psów – BPH i ROS – co o tym wiemy? - Anna Domosławska-Wyderska (Olsztyn)

  10.30 - 11.00
  Niepłodność autoimmunologiczna i immunologiczna – niedoceniany problem? – Sandra Goericke-Pesch (Hanower)

  11.00 - 11.40
  Wyznaczanie optymalnego terminu krycia – uaktualnienie: czy cytologia jest miarodajna, czy analiza hormonów to klucz do sukcesu i czy USG jajników ma sens – Sebastian Arlt (Zurich), Chiara Milani (Padua), Wojciech Niżański (Wroclaw)

  11.40 - 12.10
  Przerwa na kawę. Sesja plakatowa w przerwach


  Sesja II: Ciąża, poród, noworodek – monitorowanie i patologia; Moderacja: P. Jurka, R. Dąbrowski

  12.10 - 12.50
  Badanie ciężarnej suki i kotki, patologia ciąży, monitorowanie zagrożeń, wyznaczanie daty porodu - Piotr Socha (Olsztyn)

  12.50 - 13.30
  Ultrasonograficzna diagnostyka prenatalna: przyszłość czy podstawowe badanie potrzebne od zaraz? - Chiara Milani (Padwa)

  13.30 - 14.20
  Przerwa obiadowa

  Moderacja: A. Domosławska, L. Ferre Dolcet

  14.20 - 15.00
  Patologia porodu a przeżywalność noworodków - Andrea Muennich (Berlin)

  15.00 - 15.40
  Znieczulenie do cesarskiego cięcia – czy może być optymalne zarówno dla matki, jak i noworodka? - Agnieszka Antończyk, Małgorzata Ochota (Wrocław)

  15.40 - 16.20
  Przypadki neonatologiczne: dwa spojrzenia i jeden cel - zdrowie i dobrostan pacjenta - Małgorzata Ochota, Wojciech Niżański (Wrocław)

  16.20-16.50
  Przerwa na kawę. Sesja plakatowa w przerwach


  Sesja III: Kot; Moderacja: C. Milani, P. Socha

  16.50-17.30
  Jak one to robią?! Zła jakość nasienia u płodnych kotów – czy powinniśmy inaczej skalibrować nasze oko? - Sylwia Prochowska (Wrocław)

  17.30 - 18.10
  Jak można regulować i modyfikować cykl jajnikowy kotki? – Lluis Ferre Dolcet (Padwa)

  18.10 - 18.40
  Relacja właściciel kota - lekarz weterynarii: podstawa prowadzenia racjonalnej diagnostyki, terapii i osiągnięcia sukcesu – Sandra Goericke-Pesch (Hanower)

  20.00
  Uroczysta kolacja


  Niedziela 22.10.2023

  Sesja IV: Nowe możliwości i wyzwania; Moderacja: S. Goericke-Pesch, T. Frymus

  09.00 - 09.40
  Etyka w rozrodzie małych zwierząt - Sebastian Arlt (Zurych)

  09.40 - 10.20
  Medycyna Weterynaryjna Oparta na Faktach w rozrodzie małych zwierząt - Sebastian Arlt (Zurych)

  10.20 - 11.00
  Biomarkery w rozrodzie: przydatność diagnostyczna - Ilona Kaszak (Warszawa)

  11.00 - 11.30
  Przerwa na kawę. Sesja plakatowa w przerwach

  Sesja V: Antykoncepcja; Moderacja: I. Kaszak, W. Niżański

  11.30 - 12.10
  Nowe kierunki i kontrowersje w antykoncepcji chirurgicznej: LOVE, antykoncepcja oszczędzająca gonady - Sabine Schaefer-Somi (Wiedeń)

  12.10 - 12.40
  Wiek kastracji – czynnik o kluczowym znaczeniu - Sabine Schaefer-Somi (Wiedeń)

  12.40 - 13.20
  Antykoncepcja farmakologiczna: uaktualnienie - Sandra Goericke-Pesch (Hanower)

  13.20 - 14.00
  Długoterminowe następstwa blokady cyklu jajnikowego i implikacje kastracji - Lluis Ferre Dolcet (Padwa)

  14.00 - 14.30
  Co z tą ptasią grypą u kotów? – Tadeusz Frymus (Warszawa)

  14.30 Uwagi końcowe, zakończenie Kongresu oraz wręczenie nagród za najlepsze plakaty

  14.50 Obiad