Prelegenci

 • XVIII Międzynarodowy Kongres Rozrodu Małych Zwierząt

  Płodność, Ciąża, Noworodek
  Wrocław 12-13.10.2024

 • Uznani międzynarodowi wykładowcy

  Specjaliści rozrodu


 • dr Lluis Ferre Dolcet

  Padwa

  Ukończył studia z medycyny weterynaryjnej w 2011 roku na Uniwersytecie Cardenal Herrera-CEU w Walencji, Hiszpania. Następnie w 2012 roku uzyskał tytuł magistra biologii i biotechnologii rozrodu ssaków na Uniwersytecie w Murcji, Hiszpania. W kolejnych latach pracował na Uniwersytecie Autonomicznym w Barcelonie, gdzie w końcu 2016 roku uzyskał stopień doktora na temat transportu wody i cukrów przez macicę i łożysko w różnych fazach ciąży u kotów. W latach następnych skoncentrował się głównie na codziennej pracy klinicznej, szczególnie interesując się endokrynologią rozrodczą. Od 2017 do 2020 roku był stażystą w Europejskim Kolegium Rozrodu Zwierząt na Uniwersytecie w Padwie, we Włoszech, pod nadzorem dr Stefano Romagnoli i w listopadzie 2021 roku uzyskał dyplom ECAR (certyfikat EBVS). Od stycznia 2021 roku koordynuje Jednostkę Rozrodu i Pediatrii w Klinice i Laboratorium Weterynaryjnym San Marco w Padwie, we Włoszech. W ostatnich latach współpracował z firmami Virbac i Royal Canin w ramach szkoleń, kongresów i wprowadzania produktów zarówno w Europie, jak i w krajach Ameryki Łacińskiej. Obecnie jest członkiem zarządu EVSSAR i jest autorem 19 publikacji naukowych w czasopismach indeksowanych. Jego główne zainteresowania zarówno kliniczne, jak i badawcze skupiają się na endokrynologii rozrodczej, patologiach gruczołu krokowego i kontroli rozrodu.

 • lek. wet. Adam Gierulski

  Łódź

  Lekarz weterynarii, studia na wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie ukończył w 1996 roku, specjalista z dziedziny radiologii weterynaryjnej, specjalista chorób psów i kotów. Od 1998r. współwłaściciel Przychodni Weterynaryjnej Animal w Łodzi, obecnie współprowadzący zespół dwóch przychodni weterynaryjnych - Anicura Animal. Zawodowo zajmuje się problemami związanymi z rozrodem, chirurgią i diagnostyką obrazową małych zwierząt. Autor publikacji z dziedziny rozrodu i radiologii weterynaryjnej. Czas prywatny poświęca rodzinie i sportom zimowym, jest posiadaczem dwóch psów o imieniu Bibi i Sili.

 • dr hab. n. wet. Sławomir Giziński

  Warszawa

  Ukończył studia na Wydziale Weterynaryjnym SGGW w 1996 roku. W tymże roku rozpoczął Studia Doktoranckie w zakresie chorób psów i kotów przy Katedrze Rozrodu Zwierząt z Kliniką W 2002 roku obronił pracę doktorską pt ”Stężenie steroidów jajnikowych i ekspresja ich receptorów oraz antygenu Ki-67 w nowotworach gruczołu mlekowego u suk” za którą otrzymał nagrodę JM Rektora SGGW. Nieprzerwanie od ponad 27 lat pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Rozrodu Zwierząt Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW.W roku 2007 uzyskał tytuł Specjalisty Rozrodu Zwierząt w PIW w Puławach. Wśród licznych zainteresowań naukowych Sławomira Gizińskiego związanych z rozrodem zwierząt w szczególności należy wymienić problematykę niepłodności samczej zwierząt towarzyszących i wolnożyjących oraz zaburzeń funkcji gruczołu mlekowego ssaków. W pracy klinicznej w renomowanych warszawskich klinikach weterynaryjnych zajmuje się konsultacjami z zakresu ginekologii, andrologii, oraz chirurgii onkologicznej zwierząt towarzyszących. Autor ponad 50 publikacji i doniesień naukowych w czasopismach zarówno polskich jak i zagranicznych. Uczestnik bardzo wielu warsztatów i szkoleń, ceniony wykładowca, bardzo doświadczony operator i konsultant.

 • prof. Sandra Goericke-Pesch

  Hanower

  W 2001 r. ukończyła studia weterynaryjne na Uniwersytecie w Gießen. Doktorat obroniła 4 lata później, a habilitowała się w 2014 r. – obie rozprawy dotyczyły tematów z zakresu andrologii (nasienia ogierów oraz funkcji jąder u samców psów i kotów). Od 2018 r. jest profesorem zwyczajnym, pracuje na Uniwersytecie Medycyny Weterynaryjnej w Hanowerze, gdzie zajmuje się rozrodem psów i kotów. Wcześniej pracowała m. in. w KGGA (Klinika Położnictwa, Ginekologii i Andrologii Dużych i Małych Zwierząt) Uniwersytetu w Gießen i na Uniwersytecie Kopenhaskim.

  Od 2010 r. dyplomowany członek ECAR (European College of Animal Reproduction), przez ponad 6 lat członek zarządu EVSSAR (European Society for Small Animal Reproduction). Autorka i współautorka niemal 300 publikacji (artykułów, recenzji, rozdziałów książek, abstraktów itp.)

 • lek. wet. Konrad Kalisz

  Łódź

  Ukończył studia w 1996 roku na lubelskim Wydziale Weterynaryjnym. Po studiach pracował w Klinice Chirurgii Małych Zwierząt macierzystej uczelni. Od 1998 roku jest współwłaścicielem Przychodni ANIMAL w Łodzi. Od 2023 roku jest współpracownikiem AniCura Poland. W pracy zawodowej specjalizuje się w rozrodzie psów i kotów, neurologii psów i kotów oraz diagnostyce obrazowej. Ma uprawnienia Związku Kynologicznego w Polsce do oceny układu szkieletowego psów rasowych. Prywatnie właściciel trzech kotów brytyjskich i wielbiciel dalekich podróży.

 • dr Xavier Levy

  Tuluza

  Dr Xavier Lévy rozpoczął swoją specjalizację od stażu w zakresie chorób wewnętrznych i chirurgii psów i kotów w Alfort Vetschool w 2003 roku. Następnie odbył rezydenturę w zakresie rozrodu pod nadzorem Alaina Fontbonne'a i równolegle był zaangażowany jako klinicysta w dziedzinie urologii-nefrologii na wydziale medycyny szkoły weterynaryjnej w Alfort do 2007 roku. W 2006 roku został szefem CERCA (Center of Research and Clinics in Small Animal Reproduction, ENVA). W 2007 roku został dyplomowanym lekarzem ECAR. Został wybrany (2010) do European Board of Small Animal Reproduction (EVSSAR). Dr Levy jest prezesem French Veterinary Society of Small Animal Reproduction, Breeding and Genetics od 2012 roku (GERES, AFVAC). Jest członkiem Rady Rozrodu Francuskiego Związku Kynologicznego. Od czasu swojej rezydentury jest głęboko zaangażowany w badania kliniczne, takie jak planowe cesarskie cięcie, diagnostyka prostaty, markery krwi BPH (test ODELIS CPSE®), inseminacja domaciczna dzikich kotów (CRESAM), chirurgia pediatryczna psów i kotów i rozród. W 2008 roku nawiązał współpracę z dr Mimouni (byłym przewodniczącym GERES) i stworzył pierwszy prywatny ośrodek zajmujący się rozrodem i pediatrią psów i kotów w południowej Francji (CRECS). Nadal jest bardzo zaangażowany w edukację lekarzy weterynarii poprzez stronę internetową (www.vetreproduction.com), nauczanie we francuskich szkołach weterynaryjnych oraz regularne wykłady/warsztaty we Francji i Europie.

 • dr George Mantziaras

  Ateny

  George Mantziaras ukończył Szkołę Weterynaryjną Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach w 1997 roku. Od 2003 roku do dziś pracuje jako lekarz weterynarii, zajmując się ultrasonografią i rozrodem małych zwierząt. George był rezydentem w Centrum Badań Biomedycznych Akademii Ateńskiej od października 2003 do października 2006 roku. Do dziś współpracuje z Wydziałem Chirurgii Eksperymentalnej jako zewnętrzny współpracownik. W 2012 roku ukończył studia doktoranckie w Szkole Weterynaryjnej Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach. Od 2014 r. uczestniczy w alternatywnym programie European College of Animal Reproduction (ECAR), aby zostać specjalistą pod nadzorem profesor Cecilii G. Luvoni z Uniwersytetu w Mediolanie (Wydział Zdrowia, Nauki o Zwierzętach i Bezpieczeństwa Żywności). Jego zainteresowania badawcze obejmują ultrasonografię i jej zastosowania w dziedzinie rozrodu małych zwierząt. Aktywnie uczestniczył w wielu lokalnych i międzynarodowych kongresach i ma kilka publikacji na temat ultrasonografii. Jest członkiem EVSSAR od 2002 roku, pełnił funkcję członka Zarządu i Prezesa Zarządu.”

 • prof. Chiara Milani

  Padwa

  Otrzymała stopień lekarza weterynarii (DVM) w 2003 roku oraz stopień doktora (PhD) w 2008 roku na Uniwersytecie w Padwie. Następnie uzyskała stanowisko badawcze w 2008 roku i w 2022 roku została profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie w Padwie w dziedzinie Rozrodu Zwierząt, Położnictwa i Ginekologii. Od 2005 roku pracuje w obszarze rozrodu zwierząt domowych w Szpitalu Klinicznym Weterynarii Uniwersytetu w Padwie, prowadząc zajęcia dla studentów weterynarii na piątym roku kursu lekarsko-weterynaryjnego oraz dla studentów kierunku Opieka nad Zwierzętami na poziomie licencjackim. Jej główne zainteresowania badawcze koncentrują się na specyficznych zagadnieniach związanych z rozrodem zwierząt małych, takich jak andrologia, metody analizy nasienia, optymalizacja protokołów zamrażania, sztuczne zapłodnienie, optymalne określanie czasu rozrodu i analiza poziomu progesteronu, ultrasonograficzne monitorowanie ciąży, określanie czasu porodu, endokrynologia i kontrola cyklu rozrodczego suki oraz oporność na antybiotyki w populacji psów hodowlanych. Jest autorką i współautorką 43 publikacji naukowych w indeksowanych czasopismach oraz ponad 75 streszczeń wystąpień konferencyjnych. Jest członkiem EVSSAR a także członkiem innych włoskich i międzynarodowych towarzystw z dziedziny rozrodu zwierząt. Od 2019 roku pełni funkcję członka zarządu EVSSAR. W 2022 roku została wiceprezesem EVSSAR.

 • dr Andrea Muennich

  Berlin

  Urodzona w Niemczech, w latach 1983-1988 odbyła studia weterynaryjne na Uniwersytecie Humboldta, gdzie w roku 1991 uzyskała doktorat. Pracowała na Uniwersytecie Humboldta, a następnie na Freie Uniwersitat do 2006 r. Obecnie prowadzi w Berlinie referencyjny ośrodek zajmujący się rozrodem u małych zwierząt i embriotransferem u bydła. W roku 2003 uzyskała europejską specjalizację - Diplomate of the European College of Animal Reproduction ECAR, obecnie jest członkiem Komisji Egzaminacyjnej ECAR. Zdobyła również w 1992r. specjalizację krajową w Niemczech - rozród zwierząt i sztuczna inseminacja (Fachtierarzt). Odbyła w 2000 r. rezydenturę w Stanach Zjednoczonych w Veterinary Referral Centre, Frazer - Philadelphia/PA. Publikuje i wykłada na temat neonatologii i pediatrii małych zwierząt, endokrynologii rozrodu, chorób narządu płciowego psów i kotów, statusu mikrobiologicznego noworodków. Jest wykładowcą wielu konferencji międzynarodowych w tym ESDAR, EVSSAR (Tuluza, Wiedeń, Paryż, Whistler, Budapeszt). Autorka lub współautorka ponad 100 publikacji (artykułów oryginalnych i przeglądowych) w prasie fachowej oraz 3 książek - Położnictwo zwierząt 1993; Rozród psów 2006; Andrologia 2006. Od 2011 jest urzędowym lekarzem weterynarii ds. dobrostanu zwierząt w okręgu Berlin.

 • dr Hasan Sontas

  Wiedeń

  Dr Hasan Sontas uzyskał stopień doktora medycyny weterynaryjnej na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytetu w Stambule w 1999 r. W 2005 r. uzyskał stopień doktora na Gynecology and Obstetrics Department of Istanbul University w Turcji. Między 2012, a 2014 r. pracował w Department of Gynecology, Obstetrics and Andrology in Vienna Veterinary University jako starszy klinicysta. W 2013 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego w Turcji. Dr Sontas został Diplomate of European College of Animal Reproduction (DiplECAR) w 2014 roku. Jest autorem wielu recenzowanych artykułów i współautorem rozdziału w BSAVA Manual of Canine and Feline Reproduction and Neonatology, wydanie 2. Jest członkiem Communication Committee of the European Board of Veterinary Specialization (EBVS) i krajowym przedstawicielem Austrii i Turcji w EBVS. Ponadto jest członkiem zarządu European Veterinary Society for Small Animal Reproduction (EVSSAR). Dr Sontas założył pierwszy prywatny bank nasienia dla psów w Austrii, a obecnie jest właścicielem prywatnej praktyki wysoce specjalizującej się w rozrodzie małych zwierząt w Wiedniu w Austrii.