Dla wykładowców

 • XVI Kongres

  Problemy w Rozrodzie Małych Zwierząt
  Płodność, Ciąża, Noworodek

 • Szczegóły przygotowania streszczeń

  • Wszyscy Wykładowcy proszeni są o przesłanie rozszerzonego streszczenia, obejmującego główne punkty wykładu przed 01.08.2022 r.
  • Streszczenie powinno obejmować około 2-5 stron, odstępy 1.0, czcionka: Times New Roman 12.0, marginesy 2 cm (góra, dół, strona prawa i lewa). Tytuł: Times New Roman 12.0, małymi literami, pogrubiony, jedna wolna linia pomiędzy tytułem a autorami i afiliacją (prosimy dopisać adres e-mail autora korespondencyjnego) oraz jedna wolna linia przed tekstem.
  • Prosimy o ograniczenie rycin i tabel do tych absolutnie niezbędnych.
  • Prosimy o wstawienie nie więcej niż 10 pozycji piśmiennictwa w kolejności alfabetycznej.
  • Prosimy o przedłożenie abstraktu do 01.08.2022 r. na adres e-mail: lp.zmwlsptairaterkes
 • Szczegóły przygotowania prezentacji

  • Wszystkie prezentacje powinny być przygotowane w Power Point (MS Office)
  • Wszyscy Wykładowcy proszeni są o przesłanie prezentacji na adres e-mail lp.zmwlsptairaterkes nie później niż na tydzień przed wykładem tj. 17-18.09.2022 r. (na potrzeby tłumaczenia).